Το Περιοδικό του Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος (GreatPaws
©) θα είναι διμηνιαίο και σε ηλεκτρονική μορφή. Η ύλη του θα αφορά ποικιλία θεμάτων όπως: επείγοντα περιστατικά και θέματα υγείας, εκπαίδευση, διατροφή, περιποίηση τριχώματος (grooming), εμβολιασμούς, θέματα συμβίωσης με άλλα κατοικίδια, προιόντα ειδικά για Πυρηναία, προσωπικές ιστορίες, διαγωνισμοί μορφολογίας, βραβεύσεις κλπ. Τα άρθρα θα είναι στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά (με Ελληνική περίληψη). Ολοι οι φίλοι μπορούν να συνεισφέρουν στην ύλη του Περιοδικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσβλέπουμε στη συνδρομή σας ώστε το Περιοδικό GreatPaws© να γίνει ένα πραγματικό χρηστικό εργαλείο ενημέρωσης!


NOTE:
Most of the content of the Newsletter is in English (with Greek summary and comments highlighted in yellow boxes). Enjoy!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GREATPAWS ΑΝΑ ΤΕΥΧΟΣ / GREATPAWS' CONTENTS

Contents_Vol1.pdf Contents_Vol1.pdf
Size : 1003.689 Kb
Type : pdf
Contents_Vol2.pdf Contents_Vol2.pdf
Size : 892.22 Kb
Type : pdf
Contents_Vol3.pdf Contents_Vol3.pdf
Size : 577.957 Kb
Type : pdf

Translate This Page


Greek Great Pyrenees Lovers' Club is the Greek correspondent
for PYR INTERNATIONAL - the International Magazine of the Great Pyrenees Mountain Dog  
ENJOY GREATPAWS !

   

GREATPAWS Τεύχος/Vol 4

Το τρίτο τεύχος του Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος!
2015_NSL4.pdf 2015_NSL4.pdf
Size : 7539.178 Kb
Type : pdf


GreatPaws© 2015 Τεύχος/Vol. 5
Θα αναρτηθεί στις 30 Ιουλίου 2015
To be uploaded on July 30th, 2015 (due to Greek Crisis...and other sad news)


GREATPAWS Τεύχος/Vol 3

Το δεύτερο τεύχος του Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος!

NSL_3_2015.pdf NSL_3_2015.pdf
Size : 5938.755 Kb
Type : pdf

  


BreakingNews.pdf BreakingNews.pdf
Size : 321.716 Kb
Type : pdf


Εξώφυλο:
Ο Ch Red Embers Icarus - ο "άρχοντας" της πρώτης γενεάς των Μεγάλων Πυρηναίων μας
Cover: Ch Red Embers Icarus - first generation top male of our GPs

   
    

GREATPAWS Τεύχος/Vol 2

Το πρώτο τεύχος του Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος!

Με πλούσια ύλη για θέματα που αφορούν του Μεγάλους φίλους μας και όχι μόνον!
Μαζί με τις θερμότερες ευχές μας για χαρούμενα Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο Νέο Ετος με υγεία, χαρά και ευόδωση ονείρων και στόχων!

Our first issue of the NEW Newsletter of the Greek Great Pyrenees Lovers' Club!
NSL_2_2014.pdf NSL_2_2014.pdf
Size : 9240.269 Kb
Type : pdfΑλλεργίες, Σαλιγκάρια και Εμπολα στους σκύλους

Allergies, snails & Ebola virus in dogs

Thematic_2_2014.pdf Thematic_2_2014.pdf
Size : 1251.35 Kb
Type : pdf
   
   
   
NSL_1_2014.pdf NSL_1_2014.pdf
Size : 5277.199 Kb
Type : pdf
ΟΠΥΡΕΛ/GPCG Newsletter

2014 Τεύχος/Vol. 1
Το πρώτο τεύχος του Περιοδικού (Newsletter) (και το ειδικό ένθετο) αναρτήθηκε υπό την σκέπη του Ομίλου Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος (ΟΠΥΡΕΛ). Μετά τη διάλυση του Ο.ΠΥΡ.ΕΛ (σε πρόοδο από 26 Οκτωβρίου 2014), θεωρήσαμε ότι για ιστορικούς/συναισθηματικούς λόγους θα έπρεπε να διατηρήσουμε το εξώφυλο του Newsletter (και του ενθέτου) ως ανάμνηση μιας προσπάθειας που άρχισε με ενθουσιασμό και αγάπη αλλά κατάληξε τόσο άδοξα. Τα επόμενα τεύχη του Περιοδικού θα συνεχιστούν κανονικά ως εκδόσεις του Club των Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος με την ονομασία "GreatPaws
©". Και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά μετά τα πολύ καλά σχόλια που λάβαμε από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


Ειδικό ένθετο
Οδηγός για νέους ιδιοκτήτες Μεγάλων Πυρηναίων
Guide for new owners of GPs (in Greek only)

Αυγ2014_Suppl.pdf Αυγ2014_Suppl.pdf
Size : 1439.28 Kb
Type : pdf